Styrdokument
Näringslivsprogram       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 1,505 KB Näringslivsprogram_Älvsbynkommun 2020-2022.pdf 8/10/20, 11:52 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Plan, Program Anställda,Politiken 6/15/20 Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadschef Näringsliv