Styrdokument
Plan- och bygglovstaxa, indexuppräknad fr o m 2024-01-01       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 368 KB Plan och bygglovstaxa.pdf 1/8/24, 2:38 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 2/18/19 Kommunfullmäktige Byggnadsinspektör Miljö- Bygg-Räddning