Styrdokument




Bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB        





  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 140 KB Bolagsordning ÄFAB 2023.pdf 2/23/23, 2:55 PM





Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 11/28/22 Kommunfullmäktige Kommunchef Fastighetsdrift