Styrdokument
Biblioteksplan för Älvsbyns kommun 2023-2025       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 287 KB Biblioteksplan för Älvsbyns kommun 2023-2025.pdf 12/16/22, 1:16 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Plan, Program Anställda,Medborgare 11/28/22 Kommunfullmäktige Fritids- och kulturchef Kultur och Fritid