Styrdokument
Kommunstyrelsens reglemente       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 572 KB Kommunstyrelsens reglemente enligt KF beslut 2023-11-27.pdf 12/7/23, 2:04 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 11/27/23 Kommunfullmäktige Kommunchef Politisk verksamhet