Styrdokument
Taxa för tillsyn enl lagen om sprängämnesprekursorer        

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 51 KB Taxa tillsyn sprängämnespre.pdf 1/10/22, 3:18 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare,Politiken 12/15/16 Miljö- och byggnämnden Samhällsbyggnadschef Miljö- Bygg-Räddning