Styrdokument
Riktlinje Kontaktperson enligt SoL och LSS Älvsbyns kommun        

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 292 KB RIKTLINJE Kontaktperson enligt SoL och LSS.pdf 1/8/20, 2:15 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 8/21/19 Socialutskottet Enhetschef STIF Socialtjänst