Styrdokument
Avgift för utlämnande av allmänna handlingar       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 83 KB Avgift, allmän handling.pdf 12/12/18, 1:10 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 10/8/18 Kommunfullmäktige Kansliet Kommunövergripande