Styrdokument
Prioriterade yrkesgrupper/samhällsviktiga funktioner       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 135 KB Prioriterade yrkesgrupper samhällsviktig verksamhet.pdf 6/11/20, 8:28 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare,Politiken 4/20/20 Kommunstyrelsen Risk- o säkerhetssamordnare Kommunövergripande