Styrdokument
Riktlinje för hantering av avvikelser, klagomål och synpunkter 2018-2020       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 398 KB Riktlinje för hantering av avvikelser, klagomål och synpunkter 2018-2020.pdf 6/21/18, 11:39 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda,Medborgare,Politiken 6/13/18 Arbete och Omsorgsutskottet MAS Socialtjänst