Styrdokument
Enhetliga depositiosavgifter för nycklar/taggar till gymnastik-/sporthallar       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 69 KB enhetliga dep.avg för nycklar och taggar.pdf 11/20/19, 11:34 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 5/6/19 Kommunfullmäktige Fritids- och kulturchef Kultur och Fritid