Styrdokument
Taxa enl tobakslagen, alkohollagen samt lagen om försäljning av receptfria läkemedel - gäller t.o.m. 2022-10-31       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 138 KB Reviderad Taxa alkohol tobak recfria läkemedel.pdf 6/3/22, 10:22 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 6/17/19 Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadschef Miljö- Bygg-Räddning