Styrdokument
Taxa för ansökan om serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 75 KB Bilaga Taxa serveringstillstånd version 1.1-BYGG-2022-142-4.pdf 1/3/23, 4:11 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Alkoholhandläggare/Tillståndshavare,Anställda,Medborgare,Politiken 12/13/22 Samhällsbyggnadschef Miljö- Bygg-Räddning