Styrdokument
Näringslivspolitiskt program 2024-2027       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 366 KB Styrdokument Näringslivspolitiskt program 2024-2027.pdf 5/14/24, 3:45 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Plan, Program Anställda,Politiken 4/22/24 Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadschef Kommunövergripande