Styrdokument
Bolagspolicy för Älvsbyns kommuns bolag       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 141 KB Bolagspolicy för Älvsbyns kommuns bolag enligt KF beslut.pdf 6/24/24, 9:12 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Policy Anställda,Politiken 6/10/24 Kommunfullmäktige Kommunchef Politisk verksamhet