Styrdokument
Regler och avgifter för uthyrning av Forums lokaler        

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 131 KB Regler och avgifter för uthyrning av sporthallar samt Forums lokaler .pdf 8/16/23, 10:19 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda,Medborgare 6/19/23 Kommunfullmäktige Kultur- och fritidschef Kultur och Fritid