Styrdokument
Instruktion för kommundirektör i Älvsbyns kommun       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 101 KB Instruktion för kommundirektör i Älvsbyns kommun.pdf 5/27/24, 7:53 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda 3/25/24 Kommunstyrelsen KSO Kommunövergripande