Styrdokument
Riktlinje för upphandling       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 342 KB Riktlinjer för upphandling enligt KF beslut.pdf 11/8/23, 11:07 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 10/30/23 Kommunfullmäktige Ekonomichef Ekonomi