Styrdokument
Policy för mobilabonnemang/telefoni, mobilsurf samt mobilt bredband för Älvsbyns kommun och dess bolag       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 43 KB Mobilpolicy2012-05-03.pdf 6/13/12, 11:36 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Policy Anställda,Politiken 5/28/12 Kommunstyrelsen Ekonomichef Kommunövergripande