Styrdokument
Personalplanering       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 200 KB Riktlinjer personalplanering.pdf 6/15/21, 11:37 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 5/5/21 Personalutskottet HR-chef Personal