Styrdokument
Regler och tillämpningsföreskrifter inom förskolan        

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 225 KB Regler och tilläpningsföreskifter inom förskolan.pdf 5/15/24, 2:40 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 4/22/24 Kommunfullmäktige Skolchef Skola