Styrdokument
Älvsbyns kommuns riktlinjer för kommunala bidrag till bygdegårdar eller samlingslokaler - Giltigt fr.o.m. 2023-12-01       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 130 KB Älvsbyns kommuns riktlinjer för kommunala bidrag till bygdegårdar eller samlingslokaler enligt KS beslut.pdf 11/23/23, 8:23 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda,Medborgare 11/6/23 Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadschef Kommunövergripande