Styrdokument
Kompetensförsörjningsplan 2022-2024       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 3,798 KB Kompetensförsörjningsplan 2022-2024 (10-10-22).pdf 11/2/22, 11:39 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Plan, Program Anställda,Politiken 10/10/22 Kommunfullmäktige HR-chef Kommunövergripande