Styrdokument
Behörighetstilldelning och användning av kommunens nätverk och dokumentationssystem 2018–2020       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 181 KB Behörighetstilldelning och användning av kommunens nätverk och dokumentationssystem 2018–2020.pdf 9/24/18, 2:52 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 9/17/18 Kommunstyrelsen MAS Kommunövergripande