Styrdokument
Riktlinje distansarbete       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 445 KB Riktlinjer distansarbete 201221.pdf 3/21/23, 3:50 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 1/20/21 Personalutskottet HR-chef Personal