Styrdokument
Arvodesreglementet 2023-2026 - Giltigt fr.o.m 2023-01-01       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 130 KB Arvodesreglementet 2023-2026 enl. KF beslut.pdf 11/11/22, 11:08 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 10/10/22 Kommunfullmäktige Kommunchef Politisk verksamhet