Styrdokument
Riktlinje för avvikelser synpunkter och klagomål HSL       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 321 KB RIKTLINJE för avvikelser synpunkter och klagomål 2023.pdf 3/11/24, 2:51 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 2/5/24 Kommunstyrelsen MAS Socialtjänst