Styrdokument
Policy mot mutor och jäv i Älvsbyns kommun       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 138 KB Policy mot mutor och jäv i Älvsbyns kommun.pdf 6/21/22, 2:45 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Policy Anställda,Politiken 5/2/22 Kommunfullmäktige Kommunchef Kommunövergripande