Styrdokument
Taxa vid matdistribution 2020       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 82 KB Taxmatdist. 2020.pdf 2/28/20, 3:10 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 2/17/20 Kommunfullmäktige Kostchef Kostförsörjning