Styrdokument
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen gäller from 2024-01-01       


Livsmedelstaxa


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 158 KB Livsmedelstaxa.pdf 1/8/24, 2:23 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Medborgare 2/14/22 Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadschef Miljö- Bygg-Räddning