Styrdokument
Program för krisberedskap och civilt försvar        

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 144 KB Program för krisberedskap och civilt försvar 2024-2027.pdf 5/14/24, 3:32 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Plan, Program Anställda,Politiken 4/22/24 Kommunfullmäktige Risk- o säkerhetssamordnare Miljö- Bygg-Räddning