Styrdokument
Avyttring av lös egendom - riktlinje       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 73 KB Riktlinjer för avyttring av lös egendom 2017-08-21.pdf 8/30/17, 10:22 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 8/21/17 Kommunstyrelsen Ekonomichef Kommunövergripande