Styrdokument
Riktlinje för myndighetsutövning avseende barn och unga - LVU       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 277 KB Riktlinje för myndighetsutövning avseende barn och unga - LVU enligt KS beslut.pdf 6/13/23, 11:09 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 5/29/23 Kommunstyrelsen Socialchef Socialtjänst