Styrdokument
Handlingsplan våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 307 KB Handlingsplan Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck enligt KS beslut.pdf 9/5/23, 2:45 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Plan, Program Anställda,Politiken 9/4/23 Kommunstyrelse Kanslichef Kommunövergripande