Styrdokument
Policy familjevänlig arbetsplats - giltig från 2023-07-01       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 170 KB Policy familjevänlig arbetsplats enligt KF beslut.pdf 5/22/23, 10:09 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Policy Anställda 4/24/23 Kommunfullmäktige HR-chef Kommunövergripande