Styrdokument
Upphandlings- och inköpspolicy       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 260 KB Upphandlings- och inköpspolicy enligt KF beslut.pdf 11/8/23, 11:02 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Policy Anställda 10/30/23 Kommunfullmäktige Ekonomichef Ekonomi