Styrdokument
Allmänna bestämmelser vatten och avlopp (ABVA 2011)       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 313 KB ABVA 2011.pdf 5/18/11, 2:22 PM
application/pdf 373 KB ABVA_.pdf 4/19/16, 8:48 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Medborgare 4/26/11 Kommunfullmäktige VD Älvsbyns energi AB Gator, va, renhållning