Styrdokument
Taxa för tillsyn enl lagen om sprängämnesprekursorer, gäller fr o m 2024-01-01       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 113 KB Taxa tillsyn sprängämnespre.pdf 1/8/24, 2:02 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare,Politiken 10/17/16 Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadschef Miljö- Bygg-Räddning