Styrdokument
Riktlinje för minoritetspolitisk arbete       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 121 KB Riktlinje för minoritetspolitisk arbete.pdf 12/22/23, 9:18 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 12/18/23 Kommunstyrelsen Kommunchef Kommunövergripande