Styrdokument
Arkivreglemente för Älvsbyns kommun        

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 119 KB Arkivreglemente enligt KF beslut.pdf 3/4/24, 2:40 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda 2/26/24 Kommunfullmäktige Kanslichef Kommunövergripande