Styrdokument
Taxa enligt alkohollagen avseende folköl, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, gäller fr o m 2024-01-01       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 174 KB Revidering av taxa enligt alkohollagen avseende folköl, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.pdf 1/9/24, 4:00 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Alkoholhandläggare/Tillståndshavare,Medborgare,Politiken 11/27/23 Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadschef Miljö- Bygg-Räddning