Styrdokument
Riktlinje rapportering av läkemedelsbiverkningar       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 173 KB Riktlinje rapportering av läkemedelsbiverkningar.pdf 2/21/22, 3:32 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 1/26/22 Socialutskottet MAS Socialtjänst