Styrdokument
Riktlinjer serveringstillstånd        

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 176 KB Bilaga Riktlinjer serveringstillstånd (002).pdf 5/21/21, 4:44 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Alkoholhandläggare/Tillståndshavare 1/26/21 Miljö- och byggnämnden Samhällsbyggnadschef Miljö- Bygg-Räddning