Styrdokument
Lönepolicy       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 198 KB 150219 Lönepolicy.pdf 3/20/23, 11:17 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Policy Anställda 2/25/15 Personalutskottet HR-chef Personal