Styrdokument
Tillämpningsregler avgiftstaxa särskilt boende       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 68 KB Tillampavgstaxasabo.pdf 3/8/19, 10:21 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda 11/15/13 KF Socialchef Socialtjänst