Styrdokument
Taxa för handläggning av trafikärenden, gäller fr o m 2024-01-01       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 119 KB Taxa trafikärenden.pdf 1/8/24, 1:50 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare,Politiken 11/30/15 Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadschef Miljö- Bygg-Räddning