Styrdokument
Policy för behandling av personuppgifter       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 135 KB Styrdokument, behandling av personuppgifter (GDPR).pdf 6/21/18, 3:14 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Politiken 6/18/18 Kommunfullmäktige Dataskyddsombud Kommunövergripande