Styrdokument
Ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB        

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 165 KB Ägardirektiv ÄEAB 2024 enligt KF beslut.pdf 6/24/24, 9:28 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 6/10/24 Kommunfullmäktige Kommunchef Gator, va, renhållning