Styrdokument
Renhållningsordning - föreskrifter        

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 499 KB Föreskrifter 2018-2021.pdf 11/23/18, 8:56 AM
application/pdf 99 KB Bilaga 1 föreskrifter.pdf 11/23/18, 8:56 AM
application/pdf 93 KB Bilaga 2 föreskrifter.pdf 11/23/18, 8:57 AM
application/pdf 59 KB Bilaga 3 föreskrifter.pdf 11/23/18, 8:57 AM
application/pdf 552 KB Avfallsplan 2018-2021.pdf 9/18/18, 5:04 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 11/27/17 Kommunfullmäktige VD Älvsbyns energi AB Gator, va, renhållning