Styrdokument
Bolagsordning för Älvsbyns kommunföretag AB        

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 141 KB Bolagsordning ÄKFAB 2023.pdf 2/23/23, 2:54 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 11/28/22 Kommunfullmäktige Kommunchef Politisk verksamhet